Eğitim Planı
24 Şubat 2022

                                                     

    

 

 

ORTACA DEVLET HASTANESİ

 

2022YILIEĞİTİMPLANI

DÖK. KODU: EY. PL.01

YAY. TAR.:31.10.2010

REV. TAR.:OCAK2022

REV. NO:21

SAYFA:1/10

EĞİTİMİN KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN TARİH VE SÜRESİ

EĞİTİMİN YERİ

EĞİTİM YÖNTEMİ /AŞAMALARI

GEREKLİ MATERYAL

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL

EĞİTİMCİNİN ADI /ÜNVANI

 

Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı Ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Hasta Düşmeleri/Hareket Kısıtlama

Güvenli Cerrahi Uygulamaları

Güvenli Hasta Transferi

İlaç Güvenliği

Transfüzyon Güvenliği

Sözel İstem Uygulaması

Mavi Kod / Pembe Kod/Kırmızı Kod

 

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Amacı İle Yapılan Uygulamalar Konusunda Bilgileri Güncellemek Ve Farkındalığı Artırmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCAK-ŞUBAT-MART

2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

 

 

Beyaz Kod

 

 

 

 

 

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Sağlık Çalışanlarına Şiddet Davranışına Karşı Tedbir Alma

 

 

 

OCAK-ŞUBAT-MART

2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

Bilgi Güvenliği

Mhrs Uygulaması

Hastalara Ve Tüm Hastane Çalışanlarına Ait Bilgilerin Doğru Olarak Toplanması, Depolanması, Güvenliği Sağlanmış Bilgisayar Sisteminde Ve Arşivlerde Uygun Koşullarda Saklanması. Hastanenin Bilgi Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Yapılan Düzenlemeler Konularında Bilgi Verilmesi

 

 

 

OCAK-ŞUBAT-MART

2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

Yota

(Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması)

 

 

 

Yapısal Olmayan Elemanlardan Kaynaklanabilecek Tehlikeler Ve Risklerin Nasıl Belirlenebileceği Hakkında Bilgi Vermek.

 

 

 

OCAK-ŞUBAT-MART

2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

Akılcı İlaç Kullanumı

Advers Etki Bildirimi

Tıbbi Sarf Malz. Beklenmeyen Etkilerin Ve Hatalı Ürünlerin Takibi

 

 

Akılcı İlaç Kullanımı,Advers Etki Bildirimi Ve Farmakovijilans,Tıbbi Sarf Malzemelerinin Kontrolü Ve Takibi Konularında İlgili Personele Bilgi Verilmesi

 

 

 

OCAK-ŞUBAT-MART

2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

ANNE SÜTÜ

 

 

 

 

OCAK-ŞUBAT-MART

2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

Hastane Temizliği

Atık Yönetimi

 

 

 

 

 

 

Genel Ve Risk Düzeyine Göre Alanların Temizlik Kuralları, Temizlik Maddelerinin Kullanımı, Atıkların Ayrıştırılması, Toplanması, Taşınması, Depolanması, Konusunda Bilgileri Güncellemek Ve Farkındalığı Artırmak

 

 

 

 

 

OCAK-ŞUBAT-MART

2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

 

El Hijyeni

Hastane Enfeksiyonları

İzolasyon Önlemleri

El Hijyeni, Hastane Enfeksiyonları Ve Önemi, İzolasyon Önlemleri Ve Kullanılan Figürler Konusunda Bilgileri Güncellemek Ve Farkındalığı Artırmak

 

 

 

OCAK-ŞUBAT-MART

2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

Hasta Hakları Ve Sorumlulukları

Hasta Memnuniyeti

Hasta Sağlık Çalışanı İletişimi

Hasta Mahremiyeti

 

 

 

Çalışanların Hasta Hakları Ve Sorumlulukları Konularında Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasını Sağlamak.

Hasta Hakları Uygulamaları Konusunda Bilgilendirmek.

 

 

 

OCAK-ŞUBAT-MART

2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

Hasta Hakları Ve Sorumlulukları

Hasta Memnuniyeti

Hasta Sağlık Çalışanı İletişimi

Hasta Mahremiyeti

Hasta Yönlendirme

 

Çalışanların Hasta Hakları Ve Sorumlulukları Konularında Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasını Sağlamak.

Hasta Hakları Uygulamaları Konusunda Bilgilendirmek.

 

 

 

OCAK-ŞUBAT-MART

2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Hasta Kabul

Karşılama-Yönlendirme Personeli

ONLİNE EĞİTİM

Kbrn

(Kimyasal Biyolojik Radyasyon Ve Nükleer Tehlikeler)

 

Radyasyondan korunma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Riskler Konusunda Bilgilendirmek, Kbrn Maddelerinin Tespit Ve Teşhisinde Kullanılan Araç, Gereç Ve Malzemeleri Tanıtmak, Doğru Hareket Tarzını Kazandırmak

NİSAN-MAYIS HAZİRAN 2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

Kişiler Arası İletişim Mobbing

Çalışanlar Arasında Etkili İletişimin Sağlanması Amacı İle İletişim Becerileri, Öfke Kontrolü Ve Baş Etme Yöntemleri Konusunda Bilgi Ve Tutum Kazandırmak. , Mobbing Ve Hukuksal Yönü Konularında Bilgi Vermek Ve Farkındalığı Artırmak.

NİSAN-MAYIS HAZİRAN 2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

SIFIR ATIK

 

NİSAN-MAYIS HAZİRAN 2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

CPR

Temel Yaşam Desteği

İleri Yaşam Desteğ

İ CPR Temel Yaşam Desteği İlk Yardım

 

 

 

Kardiyo-Pulmoner Arrestin Önlenmesi,Tedavisi Ve

Spontan Dolaşımı Sağlanan Hastanın Yönetimi Konusunda Bilgi Ve Becerilerin Güncellenmesini Sağlamak

NİSAN-MAYIS HAZİRAN 2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

 

Yangın Söndürücülerin Ve Hortumların

Kullanımı

 

Kırmızı Kod

 

 

 

 

Yanma, Yangın Ve Yangın Söndürücüleri Hakkında Bilgiler Vermek, Yangın Cinslerine Göre, Uygun Söndürücülerle, Küçük Bir Yangının Bireysel Olarak Söndürülebilmesi İçin Gerekli Bilgileri Öğretmektir.

NİSAN-MAYIS HAZİRAN 2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

 

 

 

 

KEFE

 

 

 

 

NİSAN-MAYIS HAZİRAN 2022

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

 

Mutfak Hijyeni

 

 

 

 

 

Mutfak, Yemekhane Ve Yemek Servisinde Çalışan Personelin Hijyenin Sağlanması Konusunda Bilgi Edinmesini Sağlamak.

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

 

Besin Zehİrlenmeleri

 

 

 

 

Besin Ve Su Kaynaklı Zehirlenmeler Konusunda Bilgi Vermek

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

İletişim Becerileri

Hasta Ve Hasta Yakını İle İletişim

Etkili İletişim Kurabilme Konusunda Bilgisel Ve Kişisel Becerilerin Gelişimini Sağlamak.

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

 

Kişisel Hijyen

 

 

 

 

 

Kişisel Hijyen Konusunda Bilgi,Beceri Ve Tutum Kazandırmak

 

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

Gıda Güvenliği Ve Besin Hijyeni

 

 

 

Gıda Güvenliği Ve Besin Hijyeni Konusunda Bilgi Ve Tutum Kazandırmak

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

TÜM PERSONEL

ONLİNE EĞİTİM

 

Hasta Hakları Ve Sorumlulukları

Hasta Memnuniyeti

Hasta Sağlık Çalışanı İletişimi

Hasta Mahremiyeti

Hasta Yönlendirme

 

Çalışanların Hasta Hakları Ve Sorumlulukları Konularında Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasını Sağlamak.

Hasta Hakları Uygulamaları Konusunda Bilgilendirmek.

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Hasta Kabul

Karşılama-Yönlendirme Personeli

ONLİNE EĞİTİM

 

 

Transfüzyon Güvenliği

 

 

 

 

Yanlış Transfüzyon Uygulamalarını En Aza İndirmek, Hasta Ve Bağışçının Güvenliğini Sağlamak Ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Çalışanlara Gerekli Bilgi Ve Beceriyi Kazandırmak

 

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Klinik / Poliklinik Çalışanları

ONLİNE EĞİTİM

Trafik

 

Kurallar

 

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Şoför

ONLİNE EĞİTİM

Kritik Stok Seviyesi

 

 

 

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

 

 

Ambar Ve Depo Memuru

Ayniyat Saymanlığı

ONLİNE EĞİTİM

 

 

 

 

 

 

Taşınır Mal Yönetmeliği

 

 

 

Bilgileri Güncellemek.

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Ayniyat Saymanlığı

ONLİNE EĞİTİM

 

 

Dosyalama Teknikleri Ve Resmi

Yazışma Kuralları

 

 

 

Resmi Yazışma Kurallarının Belirlenmesi, Bilgi Ve Belge Alışverişinin Sağlıklı, Hızlı Ve Güvenli Bir Biçimde Yürütülmesini

Sağlamak.

 

 

 

 

 

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Ambar –Depo,Arşiv,

Ayniyat,

Personel, Özlük,

Evrak Kayıt,

Tahakkuk,

Gece İdari Memur

ONLİNE EĞİTİM

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

GECE İDARİ MEMUR

ONLİNE EĞİTİM

5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi Ve Kontrolü

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Satın Alma

ONLİNE EĞİTİM

 

 

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

 

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Mutemetlik

ONLİNE EĞİTİM

 

 

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması

 

 

 

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Santral

ONLİNE EĞİTİM

 

İstenmeyen Olay Bildirimi

Doküman Yönetimi,

Hasta Dosyası Hazırlama,

Gösterge Yönetimi,

Tıbbi Kayıtlar Ve Önemi

 

 

 

 

 

Hastaya Veya Çalışana Zarar Veren Veya Zarar Oluşmadan Önce Fark Edilen Olayların Bildirimi, Güncel Dökümanların Tanıtılması, Gösterge Kartlarının Kullanımı Ve Takibi, Hasta Dosyası Hazırlama Konularında İlgili Çalışanlara Bilgi Verilmesi.

 

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

 

 

 

Tüm Personel

ONLİNE EĞİTİM

Sterilizasyon Ve

Dezenfeksiyon

İlgili Çalışanların, Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Uygulamaları Konusunda Bilgileriningüncellenmesi.

 

 

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

 

Klinik / Poliklinik

Çalışanları(Sağlık

Personeli)

ONLİNE EĞİTİM

 

Tig Eğitimi

 

 

 

Klinik Kodlama Dikkat Edilecek Hususlar Epikriz Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

 

Hekimler Sağlık Personeli

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 

 

 

Örnek Alımı Ve Transferi

HBTC Kullanımı

 

 

 

 

 

Numunenin Doğru Teknikle, Yeterli Miktarda Alınarak Güvenli Bir Şekilde Laboratuara Ulaşmasını Sağlamak.

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Klinik / Poliklinik Çalışanları

ONLİNE EĞİTİM

 

Diyabette Beslenme

 

 

 

 

 

Diyabetli Hastada Beslenme Konusunda Bilgi Vermek

EKİM –KASIM ARALIK 2022

 

ONLİNE

ONLİNE

 

ONLİNE

SONTEST

Tüm Personel

ONLİNE EĞİTİM

 

 

 

Hastane Afet Planı

Krize Müdahale

Afet ve acil durum triyajı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastane Afet Planı Ve Krize Müdahale Konusunda Bilgileri Güncellemek

 

 

 

NİSAN-MAYIS

2022

1 Saat

 

 

Yemekhane

 

Görsel/Düz Anlatım

 

Projeksiyon Cihazı

Soru-Cevap

Acil Durumda Görev Alacak Personel

Rıza Melih Arslan (Umke Personeli)

 

 

 

Yenidoğan Resüsitasyonu

 

 

 

 

Doğum Eyleminde Görev Alan, Yenidoğan Bebeklerle Direkt İlgili Personele Yenidoğan Resüsitasyonu Konusunda Bilgi Ve Beceri Kazandırmak

 

HAZİRAN-TEMMUZ 2022 1 Saat

 

Yemekhane

 

Görsel/Düz Anlatım

 

Projeksiyon Cihazı

 

Soru-Cevap

 

Doğum-Ameliyathane Ve Çocuk Çalışanları

 

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

Plan Dışında Yapılacak Eğitimler (Özel Gün Haftalar,Dönemsel Eğitimler,Hastane İçinden İhtiyaç Duyulan Eğitimler )Gelen Yazı Ve İstekler Dahilinde Ayrıca Planlanır Ve Eğitim Düzenlenir.Plan Dahilinde Yapılacak Eğitimlerde Oluşan Aksaklık Ve Değişiklikler Personele Önceden Duyurulur,Eğitim Planı Tekrar Revize Edilir.Eski Planda Yıl Boyunca Saklanır.

           HAZIRLAYAN                                     KONTROL EDEN                                                                       ONAYLAYAN                                                                         

     Eğitim Hemşiresi                                      Kalite Direktörü                                                                              Başhekim

Ayşen ÖZKAN KARAKUŞ                            Nefise DEMİRTAŞ                                                            Uz. Dr. EROL ÇETİNKAYA