Bölüm Bazlı Gösterge Sorumluları
24 Şubat 2022

 

HASTANE KALİTE GÖSTERGELER

Gösterge Adı/Kodu

Sorumlusu

Tarih/İmza

KALİTE YÖNETİMİ

HSTN.GKG01 Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı

Nefise DEMİRTAŞ

Kalite Direktörü

 

ACİL DURUM YÖNETİMİ

HSTN.GKG02 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

Ayşen Özkan KARAKUŞ

Eğitim Hemşiresi

Nefise DEMİRTAŞ

Kalite Direktörü

Songül KİRMAN

Kalite Yöne. Birimi Çalışanı

 

HSTN.GKG03 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

HSTN.GKG04 Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

HSTN.GKG05 Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı

 

HSTN.GKG06 Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

EĞİTİM YÖNETİMİ

HSTN.GKG07 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

 

Ayşen Özkan KARAKUŞ

Eğitim Hemşiresi

 

HSTN.GKG08 Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı

HSTN.GKG09 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

HASTA DENEYİMİ

HSTN.GKG10 Hasta Memnuniyet Oranı

Nefise DEMİRTAŞ

Kalite Direktörü

Songül KİRMAN

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

 

 

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

HSTN.GKG11 Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi

Nefise DEMİRTAŞ

Kalite Direktörü

 

HSTN.GKG12 Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı

Ayşen Özkan KARAKUŞ

Eğitim Hemşiresi/

Beyaz Kod Bildirim Sorumlusu

 

HSTN.GKG13 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Melike GÜNYELİ

Enfeksiyon Hemşiresi

 

HSTN.GKG14 Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

HSTN.GKG15 Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı

Özlem UYGUN

Hemşire

Songül KİRMAN

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

 

 

HSTN.GKG16 Kurumdan Ayrılan Personel Oranı

Özlem UYGUN

Hemşire

Songül KİRMAN

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

 

HSTN.GKG17 Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

Kamile BIRAK SÖĞÜT

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

 

HASTA BAKIMI

HSTN.GKG18 Düşen Hasta Oranı

Nefise DEMİRTAŞ

Kalite Direktörü

Songül KİRMAN

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

Nalan Birsen

Cerrahi Ser.Sor.Hem.

Sultan TUZCU

Dahiliye Serv. Sorm.Hemş.

Emine ABACI

Pandemi Servis Sorm.Hemş.

Feruzan ÇELİK ÇAKI

Kadın Doğum Ser. Sor. Ebesi

 

HSTN.GKG19 Basınç Yarası Oranı

 

İLAÇ YÖNETİMİ

HSTN.GKG20 İlaç Hatası Bildirim Oranı

Nefise DEMİRTAŞ

Kalite Yön. Direktörü

 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

HSTN.GKG21 El Hijyeni Uyum Oranı

 

 

 

Melike GÜNYELİ

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

HSTN.GKG22 El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı

HSTN.GKG23 Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı

HSTN.GKG24 Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Hızı

HSTN.GKG25 Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Hızı

HSTN.GKG26 Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı

HSTN.GKG27 Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı

HSTN.GKG28 Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı

Transfüzyon Hizmetleri

HSTN.GKG29 İmha Edilen Kan ve Kan Bileşeni Oranı

Fatma ASRAVİ

KTM Sor. Hemşiresi

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ

HSTN.GKG30 Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı

Filiz KARAGÖZ

Röntgen Teknisyeni

 

 

HSTN.GKG31 Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı

ACİL SERVİS

HSTN.GKG32 Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

 

Pakize DUMAN

Acil Servis Sorumlusu

.

 

 

HSTN.GKG33 Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

HSTN.GKG34 Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi

HSTN.GKG35 Hasta Sevk Oranı

AMELİYATHANE

HSTN.GKG36 Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

Melike SÜL

Ameliyathane Sor. Hem.

Nalan BİRSEN

Cerrahi Ser.Sor.Hem.

Feruzan ÇELİK ÇAKI

Kadın Doğum Ser. Sor. Ebesi

Tuğba UYSAL

Sorumlu Anestezi Tek.

 

HSTN.GKG37 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygun Kullanım Oranı

 

HSTN.GKG38 Anesteziye Bağlı Komplikasyon Oranı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

HSTN.GKG39 Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı

 

Hanife PETEK

Yoğun BakımÜnitesi Sorm. Hemş.

 

 

 

 

HSTN.GKG40 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

HSTN.GKG41 Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı

HSTN.GKG42 Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı

DOĞUM HİZMETLERİ

HSTN.GKG45 Primer Sezaryen Oranı

 

 

 

 

 

 

Feruzan ÇELİKÇAKI

Kadın Doğum Serv.Sor. Ebesi

 

HSTN.GKG46 Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı

HSTN.GKG47 Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE)Profilaksisi Uygulanma Oranı

HSTN.GKG48 Risk Düzeyine Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı

HSTN.GKG49 Vajinal Doğumda Obstetrik Travma Oranı

HSTN.GKG50Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı

HSTN.GKG51 Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı

HSTN.GKG52 Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı

HSTN.GKG53 Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

HSTN.GKG67 Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı

 

Esengül YILDIZKAYA

Evde Sağlık Hiz.Sorm.Hemş.

 

 

 

HSTN.GKG68 Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması

HSTN.GKG69 Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı

HSTN.GKG70 Beslenme Risk Değerlendirmesi Yapılma Oranı

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

HSTN.GKG76 Hasta Düşme Oranı

Aslı KARAAL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Sorm. Fizyoterapist

Sultan TUZCU

Dahiliye Serv. Sorm.Hemş.

 

 

 

HSTN.GKG77 Taburculuğundan Sonraki İlk 30 Gün İçerisinde Yeniden Yatış Oranı

 

 

BİYOKİMYA LABORATUVARI

 

HSTN.GKG78 Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Uz.Dr. Alpaslan SAVRAN

BiyokimyaLaboratuvarı Sorm. Hekimi

Meltem BEYAZIT

Biyokimya Laboratuvarı Sorm.Teknisyeni

 

 

HSTN.GKG79 Biyokimya Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

HSTN.GKG80 Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

HSTN.GKG81 Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında

Uygunsuzluk Sayısı

HSTN.GKG82 Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

 

HSTN.GKG83Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

 

 

 

 

Uz.Dr. Mustafa ÖZDEMİR

Mikrobiyoloji Uzmanı

 

HSTN.GKG84Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

HSTN.GKG85 İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

HSTN.GKG86 Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

HSTN.GKG87Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

HSTN.GKG88 Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

HSTN.GKG89Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

HSTN.GKG91 Kan Kültüründe Pozitif Sonuç Oranı

HSTN.GKG92 İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı

HSTN.GKG93 Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı

HSTN.GKG94 Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı

HSTN.GKG95 Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı

 

 

HSTN.GKG96 Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süre

 

 

DİYALİZ HİZMETLERİ

HSTN.GKG100 Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1.2’den veya URR Değeri % 65'den Düşük Olan Hasta Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Funda ELİTAŞ

Hemodiyaliz Ünitesi Sorm. Hekimi

 

Hülya YALPIR

Hemodiyaliz Ünitesi Sorm. Hemş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSTN.GKG102 Serum Ferritin Düzeyi 200-500ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG103 Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl'nin Üstünde Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG104 Serum Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl'nin Altında Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG105 Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,4-10,5 mg/dl Arasında OlanHasta Oranı

HSTN.GKG106 Düzeltilmiş Ca×P düzeyi 55'in Altında Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG107 Ortalama Hemodiyaliz Süresi

HSTN.GKG108Eritropoetin Kullanım Oranı

HSTN.GKG109 Ortalama Hemoglobin Düzeyi 10-13 g/dl Arasında Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG110 HBsAg Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

HSTN.GKG111 Anti-HCV Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

HSTN.GKG112 Kalıcı Kateteri Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG113 Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

HSTN.GKG114 Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

HSTN.GKG115 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı

HSTN.GKG116 Mortalite Oranı

HSTN.GKG117Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı

HSTN.GKG118 Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında YapılmaOranı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

HSTN.GKG119 Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

Atalay AKDAĞ

Bilgi İşlem Personeli (Fonet HBYS)

Ahmet AYNALI

Bilgi İşlem Personeli (Fonet HBYS)

 

 

 

 

HSTN.GKG120 SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

HSTN.GKG121 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

Salih GÜNEY

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Sorm.

 

 

HSTN.GKG122 Sağlık Kuruluna Geri Dönen Toplam Rapor Oranı