Hizmet Standartları
24 Şubat 2022ORTACA DEVLET HASTANESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(Minimum-Maksimum)

 

1

Danışma ve Yönlendirme Hizmetleri

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik

10 dk.

 

 

2

Hekim Seçme

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Seçilen Hekim İsmi

10-12 dk.

 

3

Poliklinik Muayene

1- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik

2- Ücretli Hasta TC.Kimlik No

MHRS sırası alan hastalar için 30dakika - Diğer hastalar için 4saattir.

 

4

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

T.C.Kimlik Numaralı 2-Barkot Onayı

15 dk.

 

5

Hasta Yatışı

1- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik 2- İlgili Polikliniğe Müracaat Kaydı3- Yatış İstemini Gösteren Ayaktan Ücret Kağıdı

10-30 dakikada yatış işlemleri tamamlanıyor

 

6

Sağlık Kurulu

1- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik 2- İlgili Hekimden Sağlık Kuruluna Sevki

3- 4 Adet fotoğraf

6 saat –Aynı gün mesai bitimine kadar

 

7

Laboratuar Tetkikleri

(Acil İdrar ve Hemogram.Kan gazı,)

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hekim İstemi (Otomasyon Üzerinden)

15-30 dk.

 

8

Laboratuar Tetkikleri

(Acil Biyokimya,PCR)

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hekim İstemi (Otomasyon Üzerinden)

 

30-60 dk.

 

9

Laboratuar Tetkikleri

(Acil Kardiyak,Koagulasyon,Beta HCG)

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hekim İstemi (Otomasyon Üzerinden)

30-60 dk.

 

10

Laboratuar Tetkikleri

(Normal Poliklinik)

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hekim İstemi (Otomasyon Üzerinden)

Her gün başlayış 08.30- 14:30’a kadar

 

11

 

Biyokimya Testler

60-120 dk.

 

12

 

Hormon Testler

120-180 dk.

 

13

 

Tam İdrar Tetkiki

30-60 dk.

 

14

 

Hemogram Testi

30-60 dk.

 

15

 

Koagülasyon Testi

30-60 dk.

 

16

 

Sedimantasyon Testi

30-60 dk.

 

17

 

Kan gazı

15-30dk.

 

18

 

Gaita Mikroskopisi

30-60 dk.

 

19

 

Gaitada Gizli Kan

30-60 dk.

 

20

Röntgen Çekimi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hekim İstemi (Otomasyon Üzerinden)

20-30 dk.

 

21

Yenidoğan İşitme-Taraması

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 saat

 

22

Solunum fonksiyon testi(SFT)

Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden istem

5-20 dk.arası

 

23

EKG çekilmesi

Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden istem

10 dk.

 

24

Göz Ölçüm ve Göz Tansiyonu

Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden istem

5 dk.

 

25

EEG-EMG Çekimi

Polikliniklerden gerekli bilgileri doldurulmuş ilgili hekim imzalı EEG İstem Formu

30 dk.

 

26

Üroflowmetri

Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden istem

1 saat

 

27

Odiyometri

Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden istem

5-30 dakika arası

 

28

Ultrasonografi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hekim İstemi

1-3 gün

 

29

Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Yatış Onayı,

3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

Acil vakalarda hemen-Elektif vakalarda 3-5gün

 

30

FTR Ünitesi (Hasta Yatış)

1-Hasta Dosyası

10 iş günü FTR Ünitesi (Hasta Yatış)

 

31

Enjeksiyon-Pansuman

 

Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden istem,reçete, T.C Kimlik Numaralı Kimlik

30 dk.

 

32

Kan Alma

T.C Numaralı Kimlik- Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır

30 dk

 

33

Hasta Hakları Başvurusu

1- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik2- Şikayet Dilekçesi ve Sağlık Bakanlığı Web Sayfasından başvuru ya da direkt Hasta Hakları Biriminden doldurulan başvuru formu

15 iş günü(Gerekçe: 3359 sayı SHTK 9. madde c Bendi ,01.08.1998 tarih ve

23420 R.G.Has.Hak.Yön)

 

 

34

Hasta Hakları Yerinde Çözüm

1-Sözlü şikâyet

30 dk.

 

35

Sürekli İlaç Kullanım Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-İlgili hekime müracaat

3-Varsa önceki raporları

10 dk.6 saat

(08.30-14.30)

 

36

Mernis Ölüm Belgesi

1- Ölen Kişiye Ait Nüfus Cüzdanı 2- Bildirimde Bulunan Kişinin Nüfus Cüzdanı

10-20 dk.

 

37

Organ ve Doku Bağışı İşlemleri

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-İki Şahit

10-20 dk.

 

38

Adli raporlarla ilgili işlemler

1-Adli makamlardan gelen üst yazı

2- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

20-30 dk.

 

39

Doğum Raporu İstemi

1-Hekim

15 dk.

 

40

Gebe Bilgilendirme

Başvuru Formu Doldurulup,

30 dk.

 

41

Arşiv Hizmetleri

1-Kişilerden gelen başvuru dilekçesi başhekimden onaylı

2-Resmi yazılarla istenenler

30 dk.-1saat

 

42

Satın Alma

1-Malzeme istek belgesi

2-Lüzum Müzekkeresi

3-Piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi

4-Teklif belgesi

2-Kamu ihale kurumu(KİK ) internet sayfasında ilanı.

3-Gazeteye ihale ilanı

4-İhale sonucu,tebliğ ve onaylaması

5-Sözleşme

6-Alınan mal ve hizmetin muayene ve kontrol tutanağı

7-Fatura

8-Ödeme Belgesi

Doğrudan Temin ile;

(3-10 gün arası)

İhale ile;

(1-3 ay arası)

 

43

Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale Planı ve Gerçekleştirilmesi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hastanın Tüm Tetkikleri

1-3 Gün

44

Acil Hasta Kabulü

1-Varsa T.C Kimlik Numaralı Kimlik

1-3 dk.

 

45

ESWL

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hastanın Tüm Tetkikleri

Aynı gün mesai bitimi

 

46

Evde Sağlık Hizmetleri

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-İlgili hekime müracaat

3-Varsa önceki raporları

1-2 Gün

 

47

Kemik Dansitometre

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-İlgili hekime müracaat

3-Varsa önceki raporları

5 dk.

 

48

Tomografi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hekim İstemi

Tetkikin yapıldığı gün içerisinde

HBYS den girilerek ilgili poliklinik

tarafından görülebilmektedir

 

49

Ritim Holter

Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden istem

24 saat

 

50

Tansiyon Holter

 

24saat

 

51

EKO Kardiyografi

Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden istem

Aynı gün muayene sırasında

 

52

Eforlu EKG

Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden istem

30 Dakika İçinde

 

53

Hemodiyaliz

1- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik2- İlgili Polikliniğe Müracaat Kaydı 3- Yatış İstemini Gösteren Ayaktan Ücret Kağıdı

Aynı gün mesai bitimi

 

54

Covid-19 Aşı Polikliniği

1- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik

Aynı gün mesai bitimi

 

55

Covid-19 Polikliniği

1- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik2- İlgili Polikliniğe Müracaat Kaydı

Aynı gün mesai bitimi

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Op.Dr.Cihan ACI

Adı Soyadı

:

Uz.Dr.Erol ÇETİNKAYA

Ünvan

:

Başhekim Yardımcısı

Ünvan

:

Başhekim

Adres

:

Ortaca Devlet Hastanesi, İdari Bina

Adres

:

Ortaca Devlet Hastanesi

Tel

:

0 252 2825313-1226

Tel

:

0 252 2825313-1227

Faks

:

0 252 2826545

Faks

:

0 252 2826545

e-Posta

:

mugladhs10@saglik.gov.tr

e-Posta

:

mugladhs10@saglik.gov.tr